Ridotto

Ridotto

Ridotto er noen ganger brukt for å beskrive offentlig underholdning, bestående av både musikk og dans. Ridotto gjennomføres ofte i maskerader og var svært populært på 1800 tallet i England. Andre steder er Ridotto brukt for å beskrive at man «gjør noe privat», «lukkede dører» eller «avsperret». Kjernen i begrepet er at det som oftest har en sammenheng med underholdning.

Italia

I Italia betyr Ridotto derimot » Det private rom», og er navnet på en av fløyene ved det kjenridottote palasset «San Moisé» i Venezia. Tilbake i 1638 ble palasset endret av daværende regjering til et kasino, og er i dag kjent for å være det første opprettede offentlige kasinoet i vesten.

Offentlig

Ridotto var originalt ment å være et offentlig sted, men det ble raskt skapt et skille i befolkningen mellom hvem som oppholdt seg innenfor kasinoets dører. Årsaken til dette var kasinoets strenge kleskode og høye odds. Bare en brøkdel av befolkningen hadde økonomisk mulighet til å delta. Blant annet måtte de som ønsket å spille være ikledd dyre hatter og masker for å få lov til å ta del i spillet.

Spilltyper

Kasinoet Ridotto var kjent for å tilby en rekke ulike spill, deriblant Basetta og Biribi. Basetta var et kortspill hvor deltakerne både kunne tape og vinne store summer, og var av den grunn tiltenkt personer med sterk økonomisk rådighet. Her kunne den enkelte spiller vinne 60 ganger så mye som de satset. Med andre ord ville man tjene 6000 kr dersom man satset 100 kr. Spillet kan sies å ha vært en blanding av både poker, blackjack og Gin. Birbi var på den annen side et lotterispill, hvor man tippet på hvilket tall som skulle bli tatt opp av sekken. Totalt var det 70 tall og den som fikk riktig ville vinne totalsummen i spillet.