Oslo Domkirke

Som en historisk bautastein i en moderne hovedstad ligger Oslo Domkirke sentralt plassert i Karl Johans gate i Oslo. Flere tusen besøker på ukentlig basis kirken som selv ønsker å framstå som «et rom for lystenning, ettertanke, stillhet og bønn».

Historie

Oslo Domkirke ble åpnet for offentligheten i 1697, etter en tre års byggeperiode. Kirken, som tidligere ble kalt Vår Frelsers kirke, hadde en egen kirkegård fram til 1808, da denne ble nedlagt. I dag har Oslo Domkirke likevel landets største gravkammer, med 42 gravsteder.

Arkitektur

Oslo Domkiroslo domkirkeke er oppført i barokk stil. Det er råder noe tvil om hvem som er hovedarkitekt bak byggverket, men i følge Store Norske Leksikon, er det etter stor sannsynlighet etatsråd Jørgen Wiggers som står bak. Kirken er tegnet i korsform, med interiør etter en ukjent, nederlandsk kunstner. Etter renoveringen i 1849-1850 ble interiøret endret til ny-gotisk stil, og mye av det gamle inventaret ble erstattet. I moderne tid har kirken gjennomgått omfattende ombygging og restaurering i periodene 1933-1951 og 2006-2010.

Kulturarena

Oslo Domkirke har siden frigjøringen i 1905 vært fast vigselssted for norske kongelige. Både Kong Harald V og Dronning Sonja, samt Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit ble viet her, i henholdsvis 1968 og 2001. Også borgerlige har anledning til å vies i kirken, men på grunn av stor pågang, foregår dette etter en søknadsprosess. Imidlertid er det en rekke andre, faste arrangement som finner sted på ukentlig basis, og er åpne for publikum:

  • Onsdagsmesse
  • Fredagsmesse
  • Kafé Q for ungdom

I tillegg holdes større høytidsmesser i forbindelse med de kirkelige høytidene, orgel- og korkonserter, bibellesning og aftensmat.

Åprningstider

Oslo Domkirke holder åpne dører fra kl. 10.00 -16.00 lørdag til torsdag, og fra kl 16.00 til 06.00 fra fredag til lørdag.

Mer informasjon om Oslo Domkirke

På www.oslodomkirke.no kan du finne mer informasjon om gudstjenester, kulturelle arrangement og kontaktpersoner.