Foredrag

Et foredrag betyr i dagligtale å holde en tale elforedragler en fremførelse av et opplysende innhold. Essensen i et foredrag er at man skal lære noe til andre. Det å holde et foredrag kan være vanskelig, og nedenfor følger en kort liste over noen enkle triks for å gjøre foredraget bedre.

Kunnskap om innhold

Det viktigste når man skal holde et foredrag er å ha god kunnskap om det foredraget handler om. Samtidig vil graden av kunnskap være avhengig av hvem som skal høre på foredraget. En tommelfingerregel er at man alltid vet litt mer enn hva man tror kreves. Like viktig er det å huske at den som har mest kunnskap om temaet for foredraget, er foredragsholderen.

Kunnskap om publikum

Like viktig som innhold, er kunnskap om hvem foredraget skal presenteres for. Et foredrag som er skreddersydd for ledere og presenteres for lærere vil trolig bli møtt med negativ respons. Samtidig er det viktig å skape en relasjon og troverdighet til publikum. Holdes foredraget foran en liten nisjebedrift bør eksemplene tilpasses deretter, og eksempler med store firma som Google og Microsoft bør unnlates.

Introduksjon

Et kjent fenomen er at man husker starten og slutten av noe, og av den grunn er det viktig at introduksjonen til et foredrag kaprer publikum. Ved enkelte anledninger vil det å starte med en historie kunne være hensiktsmessig. Det å fortelle om seg selv, bakgrunn og hva ens fremtidsplaner er vil ofte være viktig. Dersom man mestrer kunsten av å trekke inn humor, bør dette brukes for alt det er verdt.

Bevegelighet

Under et foredrag kan det ofte være gunstig å bevege seg litt rundt. Svært få ønsker å høre på en statue, og det å virke engasjert gjennom bevegelighet samt opprette øyekontakt med publikum er fordelaktig.

Ansvarlig for presentasjon

Til slutt er det svært viktig å lage innholdet til presentasjonen selv, da det å vite hva som kommer vitner om evne til struktur og kompetanse. Det å huske hvor stikkord står for å kunne gå tilbake til et tidligere lysbilde vil være fordelaktig og letter prosessen når man skal svare på spørsmål.